Mijn aanpak

Met een coachende en stimulerende aanpak kom ik samen met de medewerkers tot resultaten, die voor iedereen binnen de organisatie herkenbaar, duurzaam en bruikbaar zijn. Vaak zijn er al veel beschikbare ideeën of uitgewerkte plannen aanwezig binnen een organisatie. Door hier een consistente richting aan te geven en ze te verbinden aan de ontwikkelingen van de organisatie, zijn oplossingen binnen handbereik. Kortom, ik sta voor een duidelijke, pragmatische en nuchtere aanpak.

Geholpen door mijn analytisch vermogen en kennis de theorie en uit eigen praktijk ben ik in staat om de mensen, waar ik leiding aan geef, boven zichzelf uit te laten stijgen. Ik doe dat door alle betrokkenen serieus te nemen, verantwoordelijkheid te geven en ook te laten nemen. Mijn aanpak bestaat er uit de veranderingen stapsgewijs te organiseren; na elke stap wordt de volgende stap vorm gegeven. Naast een betrokken houding bij mijn mensen heb ik ook aandacht voor financiën en andere bedrijfsvoeringsaspecten (PIOFACH). Met deze integrale aanpak stuur ik aan op een gezonde organisatie met blije medewerkers.

Ervaringen van mijn interim-collega’s

Adri heeft veel meerwaarde (diepte en breedte) toegevoegd aan onze organisatie bij de uitvoering van zijn opdracht. Binnen onze organisatie beschikten we niet over de know how en capaciteit om deze opdracht naar behoren op te pakken en tot een goed einde te brengen. Door de inzet van Adri is het geheel uitstekend op de rails gekomen en uiteindelijk goed in de lijnorganisatie ingebed.